Bảo vệ sự kiện triển lãm

Bảo vệ sự kiện triển lãm
Ngày đăng: 03/02/2021 08:46 AM

  Nhiệm vụ cụ thể:
  Không cho phương tiện các loại vào khu vực bảo vệ (trừ trường hợp đặc biệt). VD: xe cứu thương, xe chữa cháy, xe Công An,…
  Duy trì khán giả vào cổng có trật tự, không chen lấn xô đẩy.
  Ngăn ngừa các trường hợp bán vé không do Ban tổ chức phát hành hoặc của những người mua đi bán lại gây ảnh hưởng đến quyền lợi khán giả.
  Nếu có sự cố liên quan đến chất lượng vé phải thông báo và xin ý kiến của Ban tổ chức.
  Nếu phát hiện khán giả mang chất nổ, vũ khí phải bằng mọi cách tạm giữ ngay và thông tin báo cho lực lượng Công An xử lý.
  1.2. Cửa loại 1
  Thường được bố trí từ 1-2 nhân viên bảo vệ.
  Khán giả chủ yếu là khách mời và những người có điều kiện về kinh tế.
  Đề nghị từng khán giả cầm giấy mời hoặc vé trên tay để tiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát.
  Chỉ những vé đúng mới được vào.

  Zalo
  Hotline